Od żeglarza do kapitana

 Jest to długa i wypoista droga - szcegóły wkrótce